تبلیغات
★ایستگاه عشق★ - مدتـ ها بیخبریـــ ...

★ایستگاه عشق★

دیشب در جاده های سکوت در ایستگاه عشق هر چه منتظر ماندم کسی برای لمس تنهاییم توقف نکرد و من تنهاتر از همیشه به خانه بر گشتم . .

مدتـ ها بیخبریـــ ...
خَندھ ام میگیــــرَد

وَقتے پَــــس از مُدتــــ هآ بے خَبَرے

بے آنکھ سُرآغے از این دل آوآرھ بگیرے

!!!!!!میگویے : دِلَم بَرایَت تَنگــــ است

یا مَرا بھ بازـے گِرِفتــــــھ اے

....یآ مَعنے وآژه هایَت رآ خوب نِمیدآنے

...دِلتَنگےاتــــ ارزانے خودتــــ

لحظه های تنهایی


+ شنبه انقــــدر استرســـ داشتمـ که نمیتونید فکرشم بکنیـــد
+دلیلشمــــ فقطـ به خاطر اینـ کارنامهت لعنتیـ بود
+ سال دیگه سال مهمیه و میباست معدلم خوب میشــــد
+ البته معدل کلم شــ 19/89
+ ترم اولـ شده بودمـ 20 ولی ترم دوم کم شدهـ بودم
[ 5 تیر 91 ] [ 02:26 بعد از ظهر ] [ pegah ] [ نظرات یه عاشق() ]